תקנון


תקנון כללי אתר האינטרנט

כללי
אתר האינטרנט https://www.kfarblum-hotel.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת "פסטורל" כפר בלום, ח.פ. 550013718 מפעילת מלון "פסטורל" כפר בלום להלן "המלון". הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 04-6836611.

כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו. כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי. הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם. פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך הבטחת ההזמנה ובמקרה שיחולו תנאי הביטול על המזמין יחויב כרטיס זה. התשלום על האירוח יתבצע במלון בעת העזיבה. בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה. **הנוסח הינו בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.

שמירת זכויות
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון. הלוגו של 'פסטורל' והסימנים המסחריים המוצגים באתר, שייכים למלון. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי.

תנאים והגבלות
א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד. למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות.
ג. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר שנים.
ו. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ח. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר. ט. אין להכניס חיות מחמד לשטח המלון. כלב נחייה יורשה לאחר הצגת אישור מוסמך לחיסונים ונחייה.

תנאי ביטול הזמנה:
1. ביטול הזמנה יש לעשות באחת מהדרכים הבאות:
א. מחלקת ההזמנות של המלון–
בימים א'-ה' בין השעות 17:00 - 8:00
בימי ו' וערבי חג בין השעות 11:00 - 8:00.
 i. טלפון- 04-6836611.
ii. דוא"ל pastoral@kbm.org.il– דוא"ל שיתקבל לאחר שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות המצוינות מעלה יחשב כאילו הגיעה ביום העסקים הבא.
ב. אתר הבית של המלון- יכנס המזמין לתיק ההזמנות שלו באתר ויבטל. בכדי להיכנס לתיק ההזמנות באתר, ישתמש המזמין בדוא"ל אותו סיפק בזמן ההזמנה והסיסמה שניתנה לו באישור הזמנה שנשלח אליו לדוא"ל( נמצא בתחתית הדף).
2. המזמין אירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור להינתן השירות. ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק) לא יחויב המזמין בדמי ביטול.  
3. אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך 14 ימים כאמור בחוק, תחול לגביו מדיניות ביטול הזמנות של המלון:
במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 3 ימים טרם מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר.
במקרה של ביטול הזמנה 3 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

בעונת השיא - יולי, אוגוסט, חגים  וסופי שבוע מוסיקליים:

▪ במקרה של ביטול הזמנה, מרגע ביצוע העסקה ועד 14 ימים לפני מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר.
▪ במקרה של ביטול ההזמנה 14 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

תנאי שינוי וביטול הזמנה

דרכי ונהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר פסטורל:

שינוי הזמנה:
שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת דרך אי-מייל או טלפון ישירות באמצעים הבאים: אימייל לתמיכה: pastoral-res@kbm.org.il , טלפון לבירורים: 04-683-6611.

ביטול הזמנה:
לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר, יקבל שם משתמש וסיסמא על גבי אישור ההזמנה שביצע. ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה " תיק ההזמנות שלי" בחלקו התחתון של עמודי הבית , הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש כתובת דוא"ל וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה .

לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של המחירון. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון.
במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות שלי", יש לבטלה על ידי יצירת קשר עם המלון המוזמן או עם מוקד ההזמנות בטלפון 04-683-6611 או באמצעות שליחת אימייל לכתובת . pastoral-res@kbm.org.il

דרכי ביטול:
ניתן לבצע ביטול הזמנה שנעשתה באתר באמצעות מסירת "הודעת ביטול"; "הודעת ביטול" – הודעה שהמזמין מסר בכל אחת מהדרכים שלהלן, ואשר כוללת את שם המזמין ומספר תעודת הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, גם פרט מזהה נוסף עליו הוסכם בזמן עריכת ההזמנה. ניתן למסור הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
א. בע"פ – בטלפון שמספרו 04-6836611 או בהודעה בעל פה במקום העסק, בכתובת: מלון פסטורל, כפר בלום 1215000 גליל עליון
ב. בדואר רשום לכתובת : מלון פסטורל, כפר בלום 1215000 גליל עליון
ג. בדואר אלקטרוני pastoral-res@kbm.org.il
ד. בפקס שמספרו 04-683-6600
ה. באינטרנט- דרך "תיק ההזמנות" באתר פסטורל https://www.kfarblum-hotel.co.il/BE_Login.aspx?Lang=heb
מלון פסטורל, כפר בלום 1215000גליל עליון, טלפון 04-683-6611 pastoral@kbm.org.il www.pastoral-hotel.co.il Hotel Pastoral, Kfar Blum Upper Galilee, Israel 1215000 Tel: +972-4-683-6611
לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא השאירו הודעה ב-' pastoral-res@kbm.org.il ' או התקשרו למוקד ההזמנות שלנו בטלפון 04-6836611 ונחזור אליכם בהקדם.


הגבלת אחריות:
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת.

קישורים:
לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור


תקנון "מועדון הצלילים"
מועדון "הצלילים" של פסטורל הינו מועדון לקוחות ייחודי המטיב עם חבריו בהטבות קבועות במשך כל השנה ובדיוור מבצעים וחופשות מיוחדות במחירים בלעדיים לחברי מועדון. ההרשמה למועדון צלילים הינה ללא תשלום בכפוף לתקנון: ·
לחברי המועדון תינתן הנחה של 7% בעת הזמנה באתר האינטרנט של פסטורל בלבד, החל מההזמנה הראשונה, ובתנאי שהאורח נרשם למועדון.
הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתנאי המועדון.
ההנחה תינתן מהמחירון הרשמי של המלון.
מלון פסטורל כפר בלום יהיה רשאי לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של המלון ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה
אין כפל מבצעים והטבות.
ט.ל.ח.

תקנון "מועדון פסטורל"
הנחות קבועות והטבות
הנחה קבועה של 15% על מחירי האירוח בימי אמצע השבוע
ימים א-ד'  לא כולל קיץ וחגים
הנחה קבועה של 10% בסופ”ש, בקיץ ובחגים ימים  (ה'-ו')
הנחה של 20% על אירוח אחד בימי אמצע השבוע בחודש יום ההולדת
ימים א'-ד' לא כולל חגים
הנחה קבועה של 20% על טיפולי ספא באורך 50 ד’ ומעלה
לא כולל קוסמטיקה, חבילות וטיפולים ב 4- ידיים
 
פינוקים בחדר ביום ההגעה
קפה ועוגה מהבר פעם אחת במהלך השהייה
זכות לבחירת מיקום החדר - באותה דרגה, במידת האפשר
עזיבה מאוחרת בשבת ובמוצאי חג,  במידת האפשר
 
צבירת נקודות
אירוח זוגי ללילה באמצע השבוע (מוצ"ש – ד')
יזכה בצבירה של 15 נקודות לאדם
אירוח של לילה בסוף השבוע (ה' + ו')  ובחגי ישראל
יזכה בצבירה של 20 נקודות לאדם
 
מימוש הנקודות
צבירה של 360 נקודות מזכה באירוח של לילה בסוף השבוע
לזוג, על בסיס חצי פנסיון למעט בסופי שבוע מוסיקליים ובחגי ישראל
צבירה של 270 נקודות מזכה באירוח של לילה באמצע השבוע
לזוג, על בסיס חצי פנסיון  למעט בסופי שבוע מוסיקליים ובחגי ישראל
צבירה של 40 נקודות מזכה בארוחת ערב/בוקר אחת לאדם, במהלך השהייה
צבירה של 80 נקודות מזכה בטיפול ספא לאדם
לטיפולים של עד 50 ד, לא כולל טיפולים קוסמטיים, חבילות טיפולים או טיפולים ב 4- ידיים
 
שדרוג חדרים בנקודות
 
במהלך השהות ניתן לשדרג את החדרים בהתאם למפתח הבא:
גרנד................................... 25 נקודות
פרימייר.............................. 50 נקודות
בוטיק................................. 80 נקודות
סוויטה............................. 100 נקודות
(התוספת לחדר, ללילה)
 
מימוש נקודות בסופי שבוע מוסיקליים
ניתן לממש נקודות בסופי שבוע מוסיקליים על פי מפתח:
720  נקודות  + 1,200 ₪ לשני לילות לזוג
 
חידוש חברות בנקודות
ניתן לחדש חברות לשנתיים נוספות,באמצעות מימוש של 80 נקודות לזוג
 
לתשומת הלב
ההטבות וההנחות - ממחירי המחירון הרשמיים של המלון.  אין כפל הנחות והטבות
צבירת הנקודות תתבצע רק על הזמנת החדר של חבר המועדון  חדרים נוספים באותה
הזמנה לא יזכו בצבירה
הנחות המועדון תקפות להזמנת חדר לחבר המועדון ולחדרי  ילדים עד גיל 18 באותה הזמנה.
הנחת יום הולדת – תקפה לאירוח אחד, בטווח של שבועיים לפני או אחרי יום ההולדת
תוקף החברות הנו ל 24- חודשים מיום ההצטרפות
צבירת הנקודות אפשרית רק בעת חברות מועדון תקפה
מימוש הנקודות אפשרי עד 12 חודש מיום סיום תוקף החברות
הצבירה הנה אישית. לא ניתן להעביר את זכויות המימוש לאדם אחר
חידוש החברות יתבצע אחת לשנתיים. דמי חברות לשנתיים: 300 ₪ לזוג
ניתן לחדש חברות באמצעות נקודות בהתאם למפתח המפורט
מימוש לילות אפשרי במהלך החופשה שלאחר האירוח בו נצברו ובתנאי שלא קיים רצף בין החופשות.
 
 
לפרטים והרשמה
04-6836611
program1@pastoralhotel.org