תקנון

כללי 
אתר האינטרנט https://www.kfarblum-hotel.co.il הינו אתר האינטרנט הרשמי של חברת "פסטורל" כפר בלום,
ח.פ. 550013718 מפעילת מלון "פסטורל" כפר בלום - להלן "המלון". הזמנת לינה במלון אפשרית באמצעות אתר זה, או באמצעות מייל: [email protected] או באמצעות פנייה טלפונית למספר: 04-6836611.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, מצהיר כי קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או כנגד המלון ו/או מי מטעמו.
כל המזמין לינה דרך אתר זה, יידרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי.
הזנת פרטים אישיים כוזבים תגרום לנקיטת צעדים משפטיים כנגד מגישי הפרטים, לרבות הגשת תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או למלון ו/או למי מטעמם.
פרטי כרטיס האשראי המוזנים באתר הינם לצורך הבטחת ההזמנה ובמקרה שיחולו תנאי הביטול על המזמין יחויב כרטיס זה.
התשלום על האירוח יתבצע במלון בעת העזיבה.
בעת סיום הליך ההזמנה, יקבל הרוכש הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית המאשרת את ביצוע ההזמנה, כולל מספר הזמנה. על הרוכש להדפיס תוכן הודעה זו, להביאה עימו למלון ולהציגה בקבלה.
**הנוסח הינו בלשון זכר, אך בכל מקום בו מדובר בלשון זכר הכוונה היא גם ללשון נקבה.
 
שמירת זכויות 
כל הזכויות באתר שמורות באופן בלעדי למלון. הלוגו של 'פסטורל' והסימנים המסחריים המוצגים באתר, שייכים למלון. לא ניתן להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור או לשנות את המידע המופיע באתר זה ללא אישור מוקדם בכתב של המלון, למעט במקרים של הורדת מידע לשימוש אישי ולא מסחרי.
 
תנאים והגבלות
א. המחירים באתר הינם בשקלים חדשים, כוללים מע"מ ומיועדים לישראלים בלבד.  למזמינים בעלי אזרחות זרה (שאינם מחזיקים גם באזרחות ישראלית) תתאפשר הזמנת חדרים דרך האתר בדולרים על-פי המחירים המפורסמים באתר באנגלית. התשלום יבוצע במלון במטבע הזר, או בשקלים בהתאם לשער היציג של הדולר נכון ליום התשלום, כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל. תיירים המציגים במעמד הצ'ק אין במלון דרכון זר וטופס 2B  זכאים לפטור ממע"מ. פטור זה ניתן רק על ההזמנה שבוצעה עבור התייר עצמו. השוהים עם התייר או מי שאינם מציגים את המסמכים כאמור לעיל, אינם זכאים לפטור גם אם מתארחים במסגרת אותו חדר או אותה הזמנה.
ב. המלון רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות. מספר המקומות מוגבל וביצוע הזמנת לינה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
ד. שהות המזמין במלון תחל ביום ההגעה למלון בשעה 15:00 ועד השעה 11:00 ביום העזיבה. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור לעיל, כפופה לאישור מראש של הנהלת המלון ועלולה להיות כרוכה בתשלום נוסף.
ה. תינוק – מי שגילו עד שנתיים. ילד – מי שגילו בין שנתיים לשנים עשר שנים.
ו. הזמנת אירוח במלון תתאפשר אך ורק למבוגרים מעל גיל 18. אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18, תתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 21 בלבד.
ז. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את המלון.
ח. המלון איננו אחראי לטעות שתעשה על ידי המזמין בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר.
ט. אין להכניס חיות מחמד לשטח המלון. כלב נחייה יורשה לאחר הצגת אישור מוסמך לחיסונים ונחייה.
 
תנאי ביטול הזמנה   
ביטול הזמנה יש לעשות באחת מהדרכים הבאות:
א.        במחלקת ההזמנות של המלון 
בימים א'-ה' בין השעות 17:00 - 8:00
בימי ו' וערבי חג בין השעות 11:00 - 8:00. 
באמצעות:
(a) טלפון: 04-6836611
(b) דוא"ל [email protected] דוא"ל שיתקבל לאחר שעות הפעילות של מחלקת ההזמנות המצוינות מעלה יחשב כאילו הגיעה ביום העסקים הבא.
ב.        אתר הבית של המלון - יכנס המזמין לתיק ההזמנות שלו באתר ויבטל.
בכדי להיכנס לתיק ההזמנות באתר, ישתמש המזמין בדוא"ל אותו סיפק בזמן ההזמנה  והסיסמה שניתנה לו באישור הזמנה שנשלח אליו לדוא"ל( נמצא בתחתית הדף).                    
 
2. המזמין אירוח באמצעות האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק") וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד בו אמור להינתן השירות. ביטל המזמין את האירוח כאמור (וזאת שלא מטעמים של פגם או אי התאמה כקבוע בחוק) לא יחויב המזמין בדמי ביטול.
 
3.    אורח שיבטל הזמנת נופש שלא בתוך 14 ימים כאמור בחוק, תחול לגביו מדיניות ביטול הזמנות של המלון:
א. במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 3 ימים טרם מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר.
ב. במקרה של ביטול הזמנה 3 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
ג. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
 
4. דמי ביטול באוגוסט, חגי ישראל ו"סופי שבוע מוזיקליים":
א. במקרה של ביטול הזמנה מרגע ביצוע העסקה ועד 14 ימים טרם מועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בסך של 100 (מאה) ₪ לחדר.
ב. במקרה של ביטול הזמנה 14 ימים ומטה ממועד האירוח - יחויב המזמין בדמי ביטול בגובה 50% מערך העסקה.
ג. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
 
הגבלת אחריות
המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו איננו אחראי לנזק שעלול להיגרם כתוצאה מכישלון או עיכוב בעת השימוש באתר, לרבות בעת ניסיון לבצע הזמנה. כן לא יהיו אחראים לכך שהשרת, באמצעותו עובד האתר, יהיה נקי מוירוסים או גורמים אחרים העשויים לפגוע במחשב של המזמין בעת היכנסו לאתר. המלון ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעליו אינם אחראים למידע מטעם צדדים שלישיים המוצג באתר, ובכלל זה מודעות פרסומת.
 
קישורים 
לנוחיות המשתמש באתר המלון, האתר יכול להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ואין המלון נושא בכל אחריות ביחס למידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.
 
"מועדון הצלילים"
מועדון "הצלילים" של פסטורל הינו מועדון לקוחות ייחודי המטיב עם חבריו בהטבות קבועות במשך כל השנה ובדיוור מבצעים וחופשות מיוחדות במחירים בלעדיים לחברי מועדון.
 
ההרשמה למועדון צלילים הינה ללא תשלום בכפוף לתקנון:
1. הנהלת המלון שומרת לעצמה את הזכות לשינויים בתנאי המועדון.
2. ההנחה המצוינת, תינתן מהמחירון הרשמי של המלון.
3. מלון פסטורל כפר בלום יהיה רשאי לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של המלון ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
4. ההטבה לחברי מועדון "הצלילים" תוענק ללקוח אשר יבצעו את ההזמנה דרך אתר הבית של המלון בלבד.
5. אין כפל מבצעים והטבות.
6. ט.ל.ח.
 
דרכי ונהלי שינוי וביטול הזמנות שנעשו דרך אתר פסטורל:
 
שינוי הזמנה: 
שינוי בהזמנה לא ניתן לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת דרך אי-מייל או טלפון ישירות באמצעים הבאים: אימייל לתמיכה: [email protected] ,טלפון לבירורים: 04-683-6611.
 
ביטול הזמנה:
a. לקוח אשר ביצע הזמנה דרך האתר, יקבל שם משתמש וסיסמא על גבי אישור ההזמנה שביצע. ביטול ההזמנה יתאפשר מכל עמוד בית דרך הקטגוריה " תיק ההזמנות שלי" בחלקו התחתון של עמודי הבית, הלקוח יידרש להזין במקום המתאים שם משתמש כתובת דוא"ל וסיסמא שקיבל יחד עם אישור ההזמנה.
b. לאחר הזנת שם משתמש וסיסמא יתאפשר ביצוע ביטול ההזמנה באמצעות כפתור "ביטול", וזאת במידה וההזמנה עומדת בתנאי הביטול של המחירון. ביטול ההזמנה מותנה במדיניות ביטול שהוגדרה בתקנון.
c. במידה וההזמנה אינה עומדת בתנאי הביטול, וכפתור הביטול אינו מופיע ב"תיק ההזמנות שלי", יש לבטלה על ידי יצירת קשר עם המלון המוזמן או עם מוקד ההזמנות בטלפון 04-683-6611 או באמצעות שליחת אימייל לכתובת [email protected]
דרכי ביטול
ניתן לבצע ביטול הזמנה שנעשתה באתר באמצעות מסירת "הודעת ביטול"; "הודעת ביטול" – הודעה שהמזמין מסר בכל אחת מהדרכים שלהלן, ואשר כוללת את שם המזמין ומספר תעודת הזהות שלו, ואם הודעת הביטול נמסרה בעל פה, גם פרט מזהה נוסף עליו הוסכם בזמן עריכת ההזמנה.

ניתן למסור הודעת ביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
 
1. בע"פ – בטלפון שמספרו 04-6836611.
2. בהודעה בעל פה במקום העסק, בכתובת: מלון פסטורל, כפר בלום 1215000 גליל עליון.
3. בדואר רשום לכתובת : מלון פסטורל, כפר בלום 1215000 גליל עליון.
4. בדואר אלקטרוני [email protected]
5. בפקס שמספרו 04-683-6600.
6. באינטרנט- דרך "תיק ההזמנות" באתר פסטורל https://www.kfarblum-hotel.co.il/myreservations/login
לשאלות/ בקשות/ בירורים נוספים, אנא שלחו מייל ל:[email protected] או התקשרו למוקד ההזמנות שלנו בטלפון 04-6836611 ונחזור אליכם בהקדם.